برچسب: گیاهان خانگی ضد پشه

پتونیاس

گیاهان خانگی ای که پشه را دفع می کنند !!!

گیاهان خانگی ای که پشه را دفع می کنند !!! اگر تمایل دارید که شبهای طولانی تابستان را در پاسیو یا حیاط خانه خود بگذرانید ، احتمالاً نگه داشتن اشکالات و پشه ها از اولویت های اصلی است. برای کنترل آفات که در واقع فضای بیرونی شما را بهتر جلوه می دهد ، افزودن چند […]

بیشتر بخوانید