فروش زمین در بافت مسکونی

445,000,000 تومان نقد اقساط

توضیحات

212 متر

سند تک برگ دارد

بافت مسکونی

ویو ابدی

منطقه دور از بومی و تهرانی نشین

متری 2.100 میلیون

فاصله تا دریا کمتر از 8 دقیقه