خرید ملک مسکونی جنگلی

670,000,000 تومان نقد اقساط

توضیحات

زمین داخل بافت 

286 متر

بافت مسکونی

انشعابات در دسرس

کوچه آرام و دلنشین

حومه محمودآباد

متری 2.350