خرید ملک مسکونی بر جاده خوش ساخت

440,000,000 تومان نقد اقساط

توضیحات

خرید زمین داخل بافت منطقه برند

200 متر

داخل بافت

13 متر بر

خوش قواره

منطقه برند

ویو ابدی به جنگل

فاصله ده دقیقه ای تا دریا

متری 2.200 میلیون

حومه محمودآباد