خرید ملک داخل بافت

960,000,000 تومان نقد اقساط

توضیحات

زمین داخل بافت آماده ساخت

600 متر

15 متر بحر

سند تک برگ

انشعابات سر زمین

دارای درختان مرکبات چند ساله

1.600 میلیون

حومه محمودآباد